Børnehavehuset                    Hygge - Knus & Humor ...


Børnehavehuset er en lille børnehave med 21 børn, i Hvidovre Kommune.

Børnehavehuset er en selvejende institution med tilknytning til Danske Daginstitutioner.
Vore værdier :

Nøgleord: En god dagligdag, glæde, humor, udeliv, selvhjulpenhed, et udviklende personalesamarbejde samt et gensidigt og respektfuldt forældresamarbejde.


Hvad laver vi i vores børnehave:

Vi lægger vægt på at børn og voksne har det rart med hinanden. Dette indebærer at vi taler pænt til hinanden. Vi arbejder med social læring/ kompetenceudvikling samt anerkendende relationer.

De børn, der bliver fem år i det indeværende år, er med i "Røddergruppen". Vi arbejder med Cirkus Total. Cirkus Total er et socialt læringsmateriale, der tager udgangspunkt i, at børn lærer forskelligt.

Vi arbejder med sprogstimulering med alle børn. De børn, der er tilmeldt talepædagog samt de tosprogede børn, får et specielt tilbud.Vi bruger rim og remser i vores dagligdag.

I gennem året har vi mange temaer vi arbejder med. Vi har kunstuger, bevægelsesuger, venskabsuger. Se endvidere årsplanen.

Vi lægger vægt på overgang fra børnehave til fritidshjem.

Vi laver kreative aktiviteter som f.eks.bagning, maling, ler.

Vi bygger med klodser, lægger puslespil og spiller spil.

Vi lægger vægt på udeliv. Det er både ture ud af huset og på legepladsen.
Grundlaget for vores arbejde er de relationer vi har med hinanden:


Børn/børn relationer:

Vores mål er at understøtte børnene i deres sociale kompetencer, derfor arbejder vi med:

At børnene tager hensyn og respekterer hinanden.

At børnene hjælper hinanden og viser omsorg.

At børnene bliver selvstændige.

At hjælpe børnene med at kunne løse konflikter selv.

At børnene samarbejder og deltager aktivt i fællesskabet og tager medansvar.

At det enkelte barn får støtte til at sætte egne grænser og respektere andres grænser.

Selvhjulpenhed.


Børn/personale relationer:

Vores mål er:

At børnene får selvværd.

At det enkelte barns kompetencer bliver understøttet.

At give børnene en god ballast til mødet med fritidshjem og skole.

At der er tid, rum og ro til fordybelse med børnegruppen.

At være nærværende og omsorgsfulde voksne.

At personalet skal tage udgangspunkt i såvel det enkelte barn som børnegruppens behov.

At personalet skal være ideskabende og igangsættende med forskellige aktiviteter i forhold til børnenes udviklingstrin.

At det enkelte barn bliver set, hørt og forstået.

At respektere og rumme det enkelte barns følelser.

At lære børnene en god og anerkendende omgangstone.

At støtte børnene i at løse konflikter.


Forældre/personalerelationer:

Vores mål er:

At der er imødekommende voksne for dig og dit barn.

Et åbent og respektfuldt samarbejde i dagligdagen.

At forældre og personale gensidigt gør opmærksom på, om der er særlige hensyn, der skal tages til barnet på grund af begivenheder opstået i barnets liv.

Vi vil prøve at leve op til forældrenes forventninger med hensynstagen til den øvrige børnegruppe og helheden.


Forventninger til forældrene:

Hjemme er jeres barn et barn i jeres familie. I børnehaven er barnet en del af det sociale fællesskab med de normer og værdier vi arbejder for og udvikler for at fremme et godt pædagogisk udviklingsmiljø for børn og personale.


For at få dagligdagen til at fungere bedst muligt for alle parter er det vigtigt, at I:

Udfylder kartotekskortet og afleverer det den 1. dag dit barn tilbringer i børnehaven uden dig, og  at du giver os besked om ændringer.

Giver personalet besked ved særlige behov/hensyn f.eks religion.

Ringer, hvis dit barn ikke kommer i børnehaven.

Sørger for at sige goddag/farvel til personalet.

Sørger for barnet har navn på deres tøj, sko, madkasse og evt. legetøj.

Sørger for at garderoben indeholder et sæt skiftetøj, der passer til årstiden, og  at garderoben er ryddet op samt overskuelig for barnet.

Holder dit barn hjemme, hvis barnet er sløjt, og at barnet først kommer når det er rask nok til at deltage i de aktiviteter, der er i børnehaven.

Taler med personalet eller ledelsen, hvis der er noget du ikke forstår eller er undrende overfor.

Øver dit barn i at være selvhjulpen  med tøj, sko og madpakken, og lader dit barn gå selv ind i børnehaven.

Øver dit barn i at kunne gå/klare ture og være opmærksom i trafikken.

Deltager i forældresamtaler / forældremøder.


Forældresamarbejde:


Forældremøde:

Der er 1 forældremøde som afholdes i foråret. Til mødet skal der vælges repræsentanter til bestyrelsen.


Traditioner:

Vi har mange traditioner så som sommerfest, bedsteforældredag, julehygge.

I vil få besked om diverse arrangementer i god tid.


Forældresamtaler:

I dit barns børnehavetid vil du få tilbudt 3 forældresamtaler. Til alle  3 samtaler har personalet udarbejdet samtalepapirer.

1. samtale vil være når barnet starter i  Børnehavehuset. Her vil samtalen handle om barnet og familiens trivsel. Vi vil orientere om institutionens forventninger til forældrene, når de er i institutionen. Vi vil høre om hvilke forventninger har forældrene til institutionen.

Ved samtalen har du også mulighed for at stille spørgsmål til velkomstpjecens indhold.

2. samtale vil være når dit barn har gået i børnehaven ca. 4 måneder.

Her vil samtalen handle om hvordan indkøringen har været og hvordan dit barn har det i børnehaven.

3. samtale vil være lige inden dit barn skal skrives op til fritidshjem og skole.

Her vil samtalen handle om de krav og forventninger der er i forhold til skolestart.


Praktiske oplysninger:


Åbningstider:

Vores daglige åbningstid er 6.42 til 17.00.

Vi har lukket i påsken samt de tre hverdage inden påsken .Endvidere er der lukket d. 1. maj, Kristi Himmelfartsdag og fredagen efter samt grundlovsdag.  I december holder vi lukket fra d. 24. december til 1.januar (begge dage incl.).


Ferie/fridage:

Vi forventer at dit barn holder ferie sammen med jer, da børn også har brug for ferie. Når det er ferietid, vil der blive sat opslag på opslagstavlen, hvor vi vil bede jer skrive på, hvornår dit barn holder ferie.

Vi vil også bede dig skrive på i hvilket tidsrum dit barn kommer. Dette gør vi for at vi kan tilrettelægge vores brug af vikar. Det er ærgerligt at bruge vikarmidler på tidspunkter, hvor det ikke er nødvendigt.KOST:

I Børnehavehuset har vi ikke en madordning. Børnene har madpakker med hver dag. Børnene får vand til maden. For at give børnene madmod, sørger vi for at eftermiddagsmaden er meget varieret.

Eftermiddagsmad kan være hjemmebagt grovbrød med ost, tomatsuppe med suppehorn, pitabrød med tun og grøntsager. Plan med eftermiddagsmad hænger på køleskabet. Vi har valgt at bruge eftermiddagsmaden som en pædagogisk aktivitet, så børnene har mulighed for at deltage i madlavning og bagning.

Vi har ikke nogen sukkerpolitik, men bruger vores sunde fornuft.

Har et barn kage med til fødselsdag, får hvert barn et lille stykke kage.

Mad:

Der er morgenmad mellem 7.00 og 8.00.

Der bliver serveret hjemmebagt brød


  Legetøj:

Jeres barn må gerne have legetøj med. Det skal kunne være i barnets skuffe, have navn på og være uden lyd. Børnehaven erstatter ikke legetøj der går i stykker eller bliver væk.


Nyttig info .:

Bleer:

Husk bleer hvis dit barn bruger dette.


Sygdom:

Sygdom, hold dit barn hjemme når det er sygt eller sløjt. Vi oplever at børn godt kan være meget utilpas f.eks. ved en slem forkølelse uden at have feber.


Husk hvis dit barn holder fri eller er syg, vil vi gerne have besked.


Telefonnummeret : 36 78 10 80

Hygiejne:

Vi er opmærksomme på at børn lære en god hygiejne. Barnet skal  vaske hænder efter toiletbesøg, inden spisning, når man piller næse, sutter på fingre og efter barnet har været på legepladsen.


Sikkerhed:

Vi vægter sikkerhed i børnehaven højt. Derfor vil vi gerne frabede os, at barnet har:

Snore i tøjet.

Halskæde og lignende på.

Halstørklæde – brug elefanthue eller halsedisse.

Legetøj med som f.eks. sjippetov, elastikker, balloner, småkugler, mønter.

Plastikposer med.


Copyright © All Rights Reserved